Je bent hier:

RESITRIX® SPONSORT SLIMDAK

De tijd dat een dak slechts alleen de functie heeft van een waterdichte afwerking ligt al geruime tijd achter ons. Een dak creëert extra waarde wanneer het dak optimaal wordt benut en er meerder functies aan worden toegevoegd. Zo ook bij het Slimdaklab op het dak van het Dakpaviljoen van de DakAkker in Rotterdam. Bovenop de RESITRIX® EPDM dakbedekking wordt hier een unieke en innovatie manier van wateropvang getest.

Water in stedelijke gebieden

Door de klimaatverandering en de verstedelijking nemen de problemen met water de komende jaren toe. Extreme pieken in regenval zien we steeds vaker en wanneer er gebouwd wordt is er veelal sprake van een wateropgave. Door de toename van verhard oppervlak kan regenwater minder infiltreren wat leidt tot problemen in en rondom het bestaande watersysteem.

Eén van de belangrijkste maatregelen om wateroverlast te voorkomen, is minder verhard oppervlak en meer waterbergingsvoorzieningen. Regenwater opvangen, zodat het pas na de regenval naar het riool stroomt. Een groot deel van de oplossing hiervan ligt bij de toepassingen van groen- of sedumdaken op stadsdaken. Interessanter wordt het wanneer door de toepassingen van systemen een regulier groendak méér water kan bergen of wanneer het regenwater gebruikt wordt zodat het helemaal niet in het riool komt. Eén van de initiatieven die hierbij uitkomst biedt is het Slimdak.

Retentiedak - Slimdak
Dakker Rotterdam Slimdak - RESITRIX® EPDM
Slimdak Rotterdam - RESITRIX EPDM dakbedekking

Smart Flow Control

Onder het motto van goed voorbeeld doet volgen, worden op het dak van het Rotterdamse Schieblock op 3 dakvlakken een Slimdak gerealiseerd in de vorm van “retentiedaken”. Het doel is om met deze Slimdaken aan te tonen dat slimme daken een toegevoegde waarde hebben en toepasbaar zijn op vele daken. Op de Slimdaken worden onder andere sedumplanten, kruiden en heemplant geplant. Onder de beplanting ligt een substraatlaag: grond die water buffert, draineert en de planten voedt. Hieronder een scheidingsdoek, retentiekratten die het regenwater bufferen en een isolatielaag. De basis is een stalendakconstructie, afgedicht met RESITRIX® EPDM dakbedekking.

Op één van de daken wordt het innovatieve Smart Flow Control® systeem toegepast. Dit door, Optigrün Benelux ontwikkelde systeem, staat in verbinding met weersatellieten. Bij de voorspelling van extreme regenval reageert het systeem door 24 uur van te voren extra bergingscapaciteit beschikbaar te maken.

Smart Flow Control

Opening Slimdak

Vrijdag 1 juni wordt het Slimdak officieel geopend. Tijdens de Rotterdamse Daken dagen zal het Slimdak eveneens opengesteld worden voor het publiek.

 

Wilt u meer te weten komen over de techniek achter en werking van het Slimdak? Op 13 juni om 19:30 uur komt u tijdens een workshop alles te weten over de toepassing. Aanmelden kan via info@milieucentrum.rotterdam.nl

Uitnodiging Slimdak